Newyddion Diwydiant

  • Manteision a rhagofalon dosbarthwr sebon sefydlu is-goch

    Gyda gwelliant parhaus yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddiheintio cartrefi, mae cymhwyso cynhyrchion diheintio yn ddeallus wedi dod yn duedd boeth gyfredol. Dwylo yw'r rhannau mwyaf cyffredin o fywyd i gyffwrdd â phob math o ficro-organebau pathogenig, felly mae pwysigrwydd golchi dwylo yn hunan-dystiolaeth ...
    Darllen mwy