Newyddion Cwmni

  • Egwyddor a swyddogaeth gwn ffasgia

    Mae'r gwn ffasgia, a elwir hefyd yn offeryn mewnlifiad myofascial dwfn, yn offeryn adfer meinwe meddal sy'n ymlacio meinweoedd meddal y corff trwy ymyrraeth amledd uchel. Gellir meddwl am y gwn ffasgia fel fersiwn sifil o'r DMS (Electric Deep Muscle Stimulator). Mae'r vi ...
    Darllen mwy
  • Tarddiad a chymhwyso peiriannau sebon awtomatig

    Mewn bywyd bob dydd, mae glanweithydd dwylo yn fath o lanhawr gofal croen a ddefnyddir yn bennaf i lanhau dwylo. Gall rhai cynhwysion penodol chwarae rôl wrth ddiheintio a sterileiddio'r croen. Er mwyn ei gwneud hi'n haws storio a defnyddio glanweithwyr dwylo, mae pobl yn eu rhoi mewn peiriannau sebon. Dosbarthwyr sebon cyffredin yw ...
    Darllen mwy