Newyddion

 • Manteision a rhagofalon dosbarthwr sebon sefydlu is-goch

  Gyda gwelliant parhaus yn ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddiheintio cartrefi, mae cymhwyso cynhyrchion diheintio yn ddeallus wedi dod yn duedd boeth gyfredol. Dwylo yw'r rhannau mwyaf cyffredin o fywyd i gyffwrdd â phob math o ficro-organebau pathogenig, felly mae pwysigrwydd golchi dwylo yn hunan-dystiolaeth ...
  Darllen mwy
 • Egwyddor a swyddogaeth gwn ffasgia

  Mae'r gwn ffasgia, a elwir hefyd yn offeryn mewnlifiad myofascial dwfn, yn offeryn adfer meinwe meddal sy'n ymlacio meinweoedd meddal y corff trwy ymyrraeth amledd uchel. Gellir meddwl am y gwn ffasgia fel fersiwn sifil o'r DMS (Electric Deep Muscle Stimulator). Mae'r vi ...
  Darllen mwy
 • Tarddiad a chymhwyso peiriannau sebon awtomatig

  Mewn bywyd bob dydd, mae glanweithydd dwylo yn fath o lanhawr gofal croen a ddefnyddir yn bennaf i lanhau dwylo. Gall rhai cynhwysion penodol chwarae rôl wrth ddiheintio a sterileiddio'r croen. Er mwyn ei gwneud hi'n haws storio a defnyddio glanweithwyr dwylo, mae pobl yn eu rhoi mewn peiriannau sebon. Dosbarthwyr sebon cyffredin yw ...
  Darllen mwy